2022-02-24

Vad innebär en Bitcoin-halvering?

bitcoin halvering.JPG

Bitcoin halving, eller halvering som man säger på Svenska är den process där belöningen från grävning halveras. När det har halverats så innebär det att tillförseln av grävda blocks som ger nya mynt har begränsats. Resultatet blir då att priset har möjlighet att stiga så länge förfrågan fortsätter att vara stark.

 

Det kan totalt finnas 21 miljoner Bitcoins och halveringen sker helt enkelt för att motverka inflation.

Annons
Bitcoin System Handel.png

Spjutspetsteknik

Utmärkt handelsplattform

Passiv trader

Riskvarning: Du kan förlora hela ditt kapital
 

När halveras belöningar av Bitcoin-grävning?

I det nuvarande tempot som man producerar Bitcoins så sker det var fjärde år. Detta innebär att nästa halvering kommer att ske år 2024 eftersom att förgående halvering händer år 2020.

 

För att det ska fortsättas att halveras var fjärde år så behöver nya Bitcoins grävas fram var 10 minut. Vid nästa halvering så kommer belöningen att sänkas till 3.125 BTC så det innebär alltså att man i dagsläget får 6.25 BTC i belöning.

 

Vad har halveringen för effekt?

När halveringen tar fart så skapas en kedjereatkion av händelser. Först så halveras belöningen, sedan halveras inflationen som i sin tur minskar tillgången och ökar förfrågan efter Bitcoins. Priset blir högre samtidigt som grävares incitament kvarstår eftersom att priset ökar även fast belöningen blir mindre i antal BTC.
 

Skulle det vara så att halveringen inte skulle skapa en större förfrågan och pris så skulle det skapa problem eftersom att det inte skulle finnas incitament för grävare. För att motverka detta så finns det en process som justerar svårighetsgraden för grävare att gräva fram blocks i blockkedjan.

Annons
CryptoSoft_logo.JPG

Fullt automatisk

Populär handelsmjukvara

Lågt insättningskrav

Riskvarning: Du kan förlora hela ditt kapital

Tidigare Bitcoin-halveringar

 

Om man tittar tillbaka på halveringar som har varit så kan man se en korrelation till ökning av priset. Historisk data visar inte enbart en värdeökning utan en hel rad med olika faktorer. Här är en summering av tidigare halveringar:

November 2012: Det här var den första halveringen och priset vid den här tiden var cirka 11 dollar för en Bitcoin. Den steg cirka 100 gånger på mindre än ett år.

Juli 2016: Det här var den andra halveringen som gick igång efter 420.000 blocks och priset studsade mellan $500 och $1000 i några månader tills den nådde $20.000 i December 2017.

Maj 2020: Det här var den tredje halveringen och steg i raketfart med den "bull run" som skedde parallellt för kryptovalutor. Här steg värdet från cirka $9000 till $30.000 i slutet av året.

Vill du lära dig hur Bitcoin-grävning fungerar?

Klicka här för att läsa mer!