2021/06/21

HUR MYCKET BEHÖVER MAN INVESTERA?
(SOM FÖRSTAGÅNGSINVESTERING)

Att komma igång med ett sparande eller investeringar genom bitcoin kan vid första anblick verka övermäktigt, i synnerhet då det kan vara utmanande att hitta bra vägledning från en pålitlig informationskälla som också överensstämmer med din kunskapsnivå.
 

 

Kryptovalutor och Bitcoin är ett ofrånkomligen komplicerat ämne som inte minst är svårt att förstå på en djupare nivå, men också svårt att både prata och skriva om och kring på grund av detta.

 

Många av de vägledande sajter och texter som finns om den värld som inkluderar investeringar och sparande inom Bitcoin är skrivna av personer som antingen saknar kunskap - eller förmåga att på ett pedagogiskt sätt kommunicera sagda kunskap.

Särskilt när det kommer till information om Bitcoin som investeringsmedia är mycket av den information som finns ofta missvisande eller ofullständig, eftersom författare och utgivare av sådan information allt som oftast delar information i syfte att tjäna sina egna intressen.

Vidare är ofta är fallet med mer fördjupande information att den inte avser fungera som investeringshjälp utan är skriven ur ett teknologiskt perspektiv, av tekniskt sakkunniga för tekniskt kunniga vars främsta intressen är saker som systemutveckling, programmering, kryptografi eller något av de andra ämnesområdena som är nära besläktat med Bitcoin.

”Investera aldrig mer i Bitcoin än du är beredd att förlora”

Detta är ett med krypto-mått mätt ett numera gammalt uttryck som myntats i en tid då det rådde en mycket stor och utbredd osäkerhet kring hur framtiden för bitcoin såg ut. För bara fem år sedan ansågs bitcoin vara  vara en långt mycket mer osäker investering än hur marknaden ser på den saken idag.

Sedan bitcoins första notering har priset på valutan mer eller mindre dubblats varannat år, och den absoluta merparten av de trovärdiga och mest respekterade experterna menar att det inte finns något som talar mot att denna utveckling kommer att avta.

Bitcoin är idag det mest säkra systemet som finns på internet, med hundratals miljoner användare i alla världens länder där varje användare bidrar till säkerheten och motståndskraften mot hacker-attacker, pump and dump och annat.


Om du funderar på att göra din första investering i Bitcoin och vill få en bättre bild av hur det hade kunnat sett ut för dig idag om du kommit igång tidigare så finns ett väldigt bra verktyg för detta.

 

Du matar ett belopp att investera, hur ofta du kan investera ett sådant belopp samt under hur lång tid du har för avsikt att göra detta, sedan får du siffror och diagram över hur utvecklingen hade sett ut för dig baserat på historisk utveckling.

 

Ta mig till avkastningsverktyget!

Bitcoin_Era.PNG

Utbildning ingår

Riskvarning: Du kan förlora hela ditt kapital