2021/04/28

Kommer Bitcoin att bli bannlyst?

Under första kvartalet av 2021 har ett nytt samtalsämne inom krypto blivit populärt. På youtube trendar ämnen gällande hyperinflationen i USA som resulterar i att pengarnas värde drastiskt sänks. Anledningen att denna utspädning av valutan kan ske är för att USAS Federal Reserve förbehåller sig rätten att trycka nya dollar digitalt utan att något nytt värde faktiskt skapas.
 

bitcoin staten.JPG
 

 

Hur påverkar Bitcoin USA?

Den här diskussionen blir aktuell nu då USA skapar nya dollar i en tidigare osedd takt. Mer än 50% av alla USD som NÅGONSIN skapats sedan början av de förenta staterna är tryckta inom de senaste 12 månaderna. Det borde innebära rent praktiskt att värdet på varje enskild dollar halverats. Marknaderna har dock inte hunnit reagera på detta av skäl vi inte kommer att gå in på i den här artikeln.

Vad är skillnaden mellan BTC och USD?

Anledningen att Bitcoin som valuta är så speciell företeelse är just på grund av att den till skillnad från USD inte går att skapa ur tomma intet. Inom Bitcoin finns ingen inflation då värdet vi enats om gällande bitcoin inte går att korrumpera.

Detta är ett problem för USA då de har ”world reserve currency privilege” - det vill säga att vi globalt enats om att dollarn skall vara det huvudsakliga byggblocket i vår ekonomi och marknad. När FED nu försatt USA och Dollarn i hyperinflation innebär det att det huvudsakliga medlet man använder sig av som stat för att behålla makten är kompromissat. I samma takt som folket ser igenom spelet som är fractional reserve banking vänder sig många privatpersoner - och företag - till Bitcoin.

Kan Bitcoin bli bannlyst?

Eftersom att Bitcoin blivit till folkets största verktyg för ekonomisk frihet diskuteras nu på alla plan att eventuellt bannlysa bitcoin - som ett verktyg att på lånad tid kunna behålla makten genom kontroll av ekonomin. Det problem som skulle uppstå i detta fall är att länder som inte alltid håller med t.ex USA kan komma att tillåta Bitcoin istället och då kan länder som bannlyser kryptovalutan att förlora både skatt och företagsverksamheter.

 

Rent praktiskt kan man inte stoppa blockchain eller sätta stopp i systemet för vissa länder. En lag om att förbjuda kryptovalutan hade istället varit teoretisk och mer av ett hot. Hade man i ett land där man förbjuder detta kommit på ett företag eller enstaka individer så hade man t.ex valt att bötfälla eller fängsla. Tyvärr är det förmodligen den framtid vi har att vänta.

Hur skyddar man sina Bitcoins ifrån staten?

Det absolut bästa sättet för dig att hålla dina coins säkra från staten och andra tjuvar är en hårdvaruplånbok. Det finns dock olika sätt att skydda sin kryptovaluta ifrån extern tillgång. Till exempel så kan man förvara det i sin dator eller mobiltelefon om man inte har möjlighet att hålla de i "cold storage", dvs. hårdvaruplånbok.

Man ska tänka på att om man förvarar sina kryptovalutor hos en exchange som t.ex Binance så äger man inte sin kryptovaluta eftersom man inte själv har genererat nycklarna. En exchange äger nycklarna till plånboken och det innebär att om sidan skulle gå ner så försvinner även all din krypto. Det rekommenderas därför att inte hålla dessa hos exchanges utan att du skickar över dom till en plånbok där du äger nycklarna, dvs. seeds.

 

Läs mer om hur din skyddar dina Bitcoins på bästa sätt via en hårdvaruplånbok här!
 

 
 
 
Bitcoin Method Logotyp.JPG

Populär Bitcoin trader

Risk varning: Du kan förlora hela ditt kapital